PELANTIKAN PENGURUS OSIS
SMP MUHAMMADIYAH NABIRE
TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022